verba volant, scripta manent!

Yup,

greatly agreed!

Verba volant, scripta manent by Ferralitowa

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!!

Rasulullah Saw menganjurkan umatnya untuk mengikat ilmu dengan tulisan, sebagaimana diriwayatkan Ibnu ‘Abdil Barr dari Anas bin Malik.

“Qoyyidul ‘ilma bil-kitabi”

(ikatlah ilmu dengan tulisan)

Anas bin Malik pun pernah berkata kepada anaknya,

“Ya Bunayya, qoyyidul ‘ilma bil-kitabi” (Wahai anakku, ikatlah ilmu dengan tulisan!).

Menurut Imam Syafi’i, “Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Termasuk kebodohan kalau engkau memburu kijang, (tapi) setelah itu engkau tinggalkan terlepas begitu saja.”

Khalid bin Khidasy Al-Baghdadi berkata,

“Aku hendak berpisah dengan Malik bin Anas r.a., lalu kukatakan,

“Wahai Abu ‘Abdillah, berikan wasiat kepadaku.”

Beliau menjawab,

“Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, menasihati setiap Muslim, dan mencatat ilmu dari ahlinya.”

(Diriwayatkan Ibnu ‘Abdil Barr).

 Wallahu a’lam.

Demikianlah pula pesanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib r.a.,

bagi maksud saranan mengekalkan ingatan terhadap ilmu dengan menuliskannya!

Image result for ikatlah ilmu dengan tulisan

YUK,

ikatlah ilmu dengan menuliskannya!!

Image result for ikatlah ilmu dengan tulisan

verba volant, scripta manent!!

(“spoken words fly away, written words remain”)

IKATLAH ILMU DENGAN MENULISKANNYA!!

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s