perbanyakkanlah selawat terutamanya pada hari jumaat..

jom kita berselawat @ Rasulullah saw.

KELEBIHAN BERSELAWAT 

terutamanya

PADA HARI JUMAAT:

 

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda :

“Perbanyakkanlah membaca selawat pada ku pada malam dan hari Jumaat, maka siapa yang membaca selawat untukku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali (Allah akan memberinya rahmat 10 kali) “.

(Riwayat Al Baihaqi)

Ceramah Jemputan Ustaz Azhar Idrus Sempena Majelis Maulidur Rasul di SINGAPURA. Tempat Masjid Sultan, 17 Feb 2013.

Dari Ibnu Mas’ud r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

Seutama-utama manusia bagiku pada hari kiamat ialah orang yang terbanyak bacaan selawat padaku, yakni lebih diutamakan oleh beliau s.a.w untuk dapat memperoleh syafaatnya dan dapat kedudukan yang terdekat dengannya.

(Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.)


Dari Aus bin Aus r.a.katanya, Rasulullah s.a.w bersabda:

Sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama sekali ialah hari Jumaat, maka perbanyakkanlah membaca selawat padaku pada hari itu, sebab sesungguhnya bacaan selawatmu itu ditunjukkan kepadaku.

Para sahabat berkata: Ya Rasulullah, bagaimanakah selawat kita semua itu dapat ditunjukkan kepada Tuan, sedangkan Tuan sudah hancur tubuhnya?

Nabi s.a.w bersabda:

Sesungguhnya Allah mengharamkan pada tanah untuk makan tubuh sekalian Nabi.
(Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad sahih.)


Dari Abu Hurairah r.a. pula bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
Tiada seorang pun yang memberi salam/selawat padaku, melainkan Allah mengembalikan rohku, sehingga saya dapat menjawab salam orang itu.

(Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawuyd dengan isnad sahih.)

Dari Fadhalah bin Ubaid r.a. katanya:
Rasulullah s.a.w. pernah mendengar seseorang yang berdoa, tetapi ia tidak mengucapkan puji- pujian kepada Allah Ta’ala dan tidak pula membaca salawat pada Nabi s.a.w, lalu Rasulullah s.a.w. bersabda:

Tergesa-gesa sekali orang ini, kemudian orang itu dipanggilnya. Nabi s.a.w lalu bersabda pada orang itu atau pada orang lain juga: Jikalau seseorang di antara engkau semua hendak berdoa, maka hendaklah memulai dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah yang Maha Suci serta puja-pujaan padaNya, selanjutnya membaca selawat kepada Nabi s.a.w. seterusnya bolehlah ia berdoa dengan apa yang dikehendakinya.

(Diriwayatkan oleh Imam-Imam Abu Dawud dan Termidzi mengatakan bahwa ia adalah hadis sahih.)


Dari Abu Mas’ud al-Badri r.a, katanya: Rasulullah s.a.w datang kepada kita dan kita semua sedang dalam majlis Sa’ad bin Ubadah, lalu Basyir bin Sa’ad berkata kepada beliau s.a.w:

Allah menyuruh kita supaya kita membaca selawat kepada Tuan, Ya Rasulullah, maka bagaimanakah cara kita membaca selawat kepada Tuan itu?

Rasulullah s.a.w. lalu diam, sehingga kita semua mengharapkan, alangkah baiknya kalau tadi Basyir tidak bertanyakan kepada beliau tentang hal itu.

Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda:

ucapkanlah:
Allahumma shalli’ala Muhammad wa’ala ali Muhammad. Kama shallaita’ala Ibrahim wa’ala ali Ibrahim. Wa bari’ala Muhammad wa’ala ali Muhammad. Kama barakta’ala Ibrahim . Innaka.hamidum majid.

Artinya:
Ya Allah, berikanlah tambahan kerahmatan pada Muhammad dan pada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan tambahan kerahmatan pada keluarga Ibrahim. Ya Allah, berikanlah tambahan keberkahan pada Muhammad dan pada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah menambahkan keberkahan pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Terpuji lagi Termulia. (Muttafaq ‘alaih).

Surah Al-A’raaf ayat 158:

“Katakanlah wahai Muhammad: Wahai sekalian manusia sesungguhnya aku adalah Pesuruh Allah kepada kamu semuanya, diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimah-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia supaya kamu beroleh hidayat petunjuk.”

Selawat adalah merupakan doa dan sanjungan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Surah al-Ahzab ayat 56:

“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat-Nya berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alahi Wasallam, wahai orang-orang yang beriman! Berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan menghormatinya yang sepenuhnya.”

Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda:
“Sesiapa membaca selawat kepadaku sekali, maka Allah melimpahkan kepadanya sepuluh rahmat dan dihapuskan daripadanya sepuluh kejahatan serta Allah mengangkat sepuluh darjat.” (Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, An-Nasaie, Ahmad dan Al-Hakim)

Fadhilat dan kelebihan berselawat;

-Boleh menyelamatkan pengamalnya dari segala sesuatu yang tidak diingini dan boleh menyampaikan hajat yang dipohonkan, sebagaimana maksud hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada Umar bin Al-Khattab Radiallahuanhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda:
“Sesungguhnya doa itu tertahan di antara langit dan bumi, tidak dapat naik sedikit pun daripada itu, sampai ia mengucapkan selawat kepada Nabimu (Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam).”
Hadis riwayat Al-Imam At-Tarmizi).

-Membersihkan hati dan melapangkan fikiran atau kesempitan yang dihadapi oleh pengamalnya dalam menjalani kehidupan seharian.

-Selawat juga boleh menjadikan kita sihat sejahtera dan dijauhi dari segala malapetaka dan dapat menyembuhkan segala penyakit dengan izin Allah Subhanahu Wataala.

-Selawat dapat meluaskan dan memberkati rezeki pengamalnya.

Allahumma shalli’ala Muhammad wa’ala ali Muhammad. Kama shallaita’ala Ibrahim wa’ala ali Ibrahim. Wa bari’ala Muhammad wa’ala ali Muhammad. Kama barakta’ala ali Ibrahim. Innaka.hamidum majid.


Artinya: Ya Allah, berikanlah tambahan kerahmatan pada Muhammad dan pada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan tambahan kerahmatan pada keluarga Ibrahim. Ya Allah, berikanlah tambahan keberkahan pada Muhammad dan pada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah menambahkan keberkahan pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Terpuji lagi Termulia. (Muttafaq ‘alaih).

Dari Abu Hurairah r.a. pula bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

Tiada seorang pun yang memberi salam/selawat padaku, melainkan Allah mengembalikan rohku, sehingga saya dapat menjawab salam orang itu.

(Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawuyd dengan isnad sahih.)


Akhirnya, marilah kita sama-sama sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wataala dan jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyakkan selawat atas Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda kesyukuran serta kasih kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah dan kesayangan kita.


Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu Wataala dan syafaat Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. .

Ameen Yarabbal’alamin..


HPP BAROKAH FRIDAY

… the BEST DAY….

…smile…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s